"Hellend dak of Hellend vlak" Hoe nauw kan het luisteren?

Op een plat dak kunnen volgens het Besluit Omgevingsrecht (Bor) vergunningvrij zonnepanelen worden geplaatst. Dat is fijn voor de consument en voor het milieu. Een win win situatie.

Echter uit een uitspraak van de rechtbank Midden Nederland van 9 februari 2016 blijkt dat de juridische werkelijkheid soms onverwacht anders is.

In deze zaak waren 22 zonnepanelen op een plat dak geplaatst. De buurman had hier (waarom is onduidelijk) bezwaar tegen en verzoekt de gemeente om handhavend op te treden.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat (met een kleine aanpassing) de zonnepanelen voldoen aan de vereisten om vergunningvrij geplaatst te kunnen worden. De buurman laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter.

Het dak in kwestie is op afschot geplaatst om regenwater af te voeren (overigens is dat verplicht volgens het Bouwbesluit). Het afschot is 5% in dit betreffende geval.

Volgens de rechtbank is dat “niet plat genoeg”. De rechtbank oordeelt vervolgens dat er sprake is van een “hellend dak” en verklaart het beroep van de buurman gegrond.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe nauw de regeltjes kunnen luisteren en dat je nooit moet onderschatten dat er kennelijk altijd vanuit onverwachte hoek problemen kunnen ontstaan. In het grotere geheel bezien kun je je afvragen hoe een uitspraak als deze past in het beleid van de overheid om het gebruik van alternatieve energiebronnen te stimuleren? 

(Voor de uitspraak van de rechtbank klik hier)

Terug naar overzicht