Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 bekendgemaakt

Minister Blok heeft op 16 februari 2016 de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 uitgebracht.

Voor alle inkomensgroepen geldt per 1 juli 2016 een basishuurverhoging van 2,1 procent, Huishoudens die meer verdienen dan 34.678 euro (in 2014 de toewijzingsgrens voor sociale huur) kunnen meer huurverhoging krijgen. 

De toegestane maximale percentages zijn:

  • 2,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro
  • 2,6 procent voor huishoudens met een inkomen tussen 34.678 en 44.360 euro
  • 4,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 44.360 euro

Het wel of niet tijdig door de Eerste Kamer aannemen van de Wet Doorstroming Huurmarkt of de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst is van belang bij het al dan niet opvraagbaar zijn van inkomensgegevens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en voor het al dan niet van toepassing worden van de maximale huursomstijging voor woningcorporaties. Zie hiervoor ook onze eerder gepubliceerde actualiteiten.

Download voor alle percentages en normbedragen hier de circulaire.

 

 

Terug naar overzicht