Indexering vergeten? Geen probleem!

Het gebeurt (te) vaak dat verhuurders van bedrijfsruimte vergeten om de overeengekomen indexering van de huurprijs door te berekenen. Uit vragen van onze cliënten blijkt dat veel verhuurders en beheerders denken dat hier niets aan te doen valt. Jaar vergeten te indexeren, pech gehad. Toch is deze opvatting niet juist.

In dit soort gevallen beroepen huurders zich vaak op rechtsverwerking. Zij voeren aan dat zij, doordat de verhuurder of diens beheerder voor langere periode de huurprijs niet heeft aangepast daaruit konden en mochten afleiden c.q. erop mochten vertrouwen dat de huurprijs niet zou worden geïndexeerd.

Ten onrechte volgens het Hof Amsterdam. Als de huurovereenkomsten een clausule bevat die bepaalt dat de indexering automatisch geschiedt dan is de huurder er dus van op de hoogte dat de huurprijs in beginsel elk jaar omhoog gaat. Op de huurder rust op dit punt een eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden wat de juiste huurprijs is.

Als een verhuurder vervolgens die geïndexeerde huur niet factureert (ook als dat gedurende langere tijd is), wil dat volgens het Hof nog niet meteen zeggen dat de huurder daar het vertrouwen uit kan putten dat dit berust op een keuze.

Het enige waar dat volgens het Hof op wijst is dat de indexering door de verhuurder over het hoofd gezien is. Interressant is nog dat het Hof nog speciaal overweegt dat dit ook geldt als de verhuuder of de beheerder een profesionele partij is.

Zolang de vordering nog niet is verjaard heeft de verhuurder dus recht op nabetaling van de indexering.

Terug naar overzicht