Meldplicht AirBnB verhuur in Amsterdam

Het aantal overnachtingen via AirBnB in Rotterdam is het afgelopen jaar gestegen tot 116.000. Dat is 13% meer dan in 2015. In tegenstelling tot Amsterdam, met een aantal overnachtingen van 1,7 miljoen, is er volgens de gemeente Rotterdam geen sprake van grootschalige onttrekking van huizen van de woningmarkt, overlast en illegale hotels. 

Vandaag werd bekend dat de gemeente Amsterdam een meldplicht wil instellen. Iemand die zijn gehele huis wil verhuren via AirBnB moet dat melden bij de gemeente, anders riskeren zij een boete. AirBnB heeft op haar beurt een oproep gedaan aan verhuurders om bezwaar te maken tegen die meldplicht. 

Rotterdam heeft nog geen uitgebreid beleid ontwikkeld omtrent de verhuur via AirBnB en heeft ook geen meldplicht. Wel heeft de gemeente Rotterdam al aangegeven dat particuliere verhuurders logiesbelasting moeten betalen en de slaapruimtes moeten voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Eerder wezen wij al op de risico’s voor vastgoedeigenaren van wie de huurders verhuren via AirBnB ( http://www.roepel.nl/publicaties/eigen-publicaties/risico-met-airbnb/). Het lijkt er dus op dat de gemeente Rotterdam (vooralsnog) die gevaren niet onderschrijft, maar of dat ook verstandig is? De toekomst zal het uitwijzen... 

   

Terug naar overzicht