Nieuwe regels voor Huurbemiddelaars met ingang van 1 juli 2016

In oktober 2015 had de Hoge Raad al definitief een streep gezet door het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder van zelfstandige woonruimte. Volgens de Hoge Raad volgde dit uit de wet, maar die wet zag niet op onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur).

 Sinds 1 juli 2016 is de wet gewijzigd (de artikelen 7:417 BW en 7:427 BW) en gelden deze regels ook voor de verhuur van kamers. De wet bepaalt nu duidelijk dat aan de huurder helemaal geen kosten in rekening gebracht mogen worden die zien op de bemiddeling (ongeacht wat voor naam daaraan gegeven wordt).

 De ACM is belast met het toezicht op de naleving van de regels en is bevoegd om bij overtreding hoge boetes op te leggen. (voor meer informatie klik hier voor de brief die de ACM naar een groot aantal verhuurmakelaars heeft gezonden) 

Terug naar overzicht