Nieuwe soorten tijdelijke huurovereenkomsten

Het kabinet wil de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte verruimen. In dat kader heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst op 11 april 2014 een kamerbrief aan de Tweede Kamer verzonden, waarin is aangekondigd dat er een wetsvoorstel “tijdelijk huren” zal worden opgesteld. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2014 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel omvat tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar en starterscontracten van maximaal vijf jaar voor jongeren tot 30 jaar. In aanvulling op de zogeheten campuscontracten en de nog in te voeren promovendi-contracten, wil het voorstel het mogelijk maken om woningen te bestemmen voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld grote gezinnen.

Bron

Terug naar overzicht