Uw huurder misdraagt zich en uw pand wordt gesloten!

Verhuurders zijn er inmiddels al aan gewend.

Als de huurder een hennepkwekerij blijkt te hebben in het verhuurde pand dan worden de kosten van het opruimen daarvan door gemeente, als het even kan, voor rekening van de verhuurder gebracht.

Sinds kort zien wij in de praktijk een toename van gevallen waarin de gemeente daarnaast ook nog over gaat tot sluiting van het pand voor enkele maanden tot een jaar. In die periode mag de verhuurder het pand niet betreden, maar belangrijker, ook niet verhuren!

Het pand sluiten doet de gemeente overigens niet alleen bij hennepkwekerijen. Ook als er bij de huurder drugs en/of wapens worden aangetroffen wordt een dergelijke maatregel vaak in gang gezet. 

De vraag die daarbij speelt is hoe ver de bevoegdheid om tot sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet over te gaan, mag reiken.

Wat nu als u een gebouw in delen aan verschillende partijen verhuurd en/of de hennepkwekerij wordt alleen maar in een onderdeel van het pand gevonden? Gaat dan het hele pand dicht?

Beargumenteerd kan worden dat sluiting van ruimte(s) waar geen verboden middelen zijn aangetroffen zou leiden tot een bredere toepassing dan noodzakelijk op grond van de wet. 

 De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2097 een uitspraak gedaan die enkele handvatten biedt om die reikwijdte te bepalen. 
 
In bovengenoemde uitspraak was bijvoorbeeld van belang dat tussen de kelder (die onderdeel uitmaakt van een grote loods en waar de hennepkwekerij was aangetroffen) en de rest van de loods niet een zodanige relatie bestaat dat de bevoegdheid van de burgemeester zich mede tot de rest van de loods uitstrekte.

Belangrijke feiten die de Afdeling aan die redenering onder meer ten grondslag legt, is dat de kelder waar de hennepplanten waren aangetroffen een eigen toegangsdeur heeft, in de kelder een persoon rechtop kan staan, de kelder een behoorlijke inhoud heeft en de kelder door kleine aanpassingen geschikt te maken is als opslagruimte of als bedrijfsruimte die aan een derde kan worden verhuurd. De ruimte heeft met andere woorden een zelfstandige functie die te onderscheiden is van de rest van het pand. 

In dit geval kon dus niet het gehele pand gesloten worden, maar alleen de kelder. 

Goed nieuws voor verhuurders? Deze uitspraak is heel sterk gebaseerd op de specifieke omstandigheden van dit geval. Ieder geval zal op zich beoordeeld moeten worden, maar in elk geval geeft deze uitspraak de verhuurder wel wat argumenten om zich te verweren tegen een voorgenomen sluiting. 

Terug naar overzicht