Verhuurders van appartementsrechten opgelet!

Het was al langer bekend dat de splitsingsakte een belangrijk stuk is voor verhuurders van appartementsrechten.

In de splitsingsakte kan immers een verhuurverbod zijn opgenomen en het is vaste rechtspraak dat een dergelijk verbod door een VvE gehandhaafd kan worden.

Echter, ook als verhuur wel is toegestaan moeten verhuurders goed letten op wat er dan precies is toegestaan.

Dit blijkt uit een uitpraak van het Hof den Haag van 19 januari 2016. In de splitsingsakte in deze betreffende zaak was de volgende bepaling opgenomen: “Een eigenaar kan zijn appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een woning, slechts in zijn geheel in gebruik geven”.

In het betreffende complex zijn al in 1976 door de toenmalige (eerste) eigenaar twee appartementen zodanig verbouwd en samengevoegd dat het woongedeelte van een van die appartementen is vergroot. In 1977 is de splitsingsakte dienovereenkomstig gewijzigd.

De nieuwe eigenaar van de appartementen heeft deze vervolgens kamergewijs verhuurd.

Deze situatie duurt al negen jaar voort als in december 2014 de VvE besluit dat deze situatie niet toegestaan kan worden en een handhavingsbesluit neemt. Volgens de VvE houden de bewoordingen van de splitsingsakte weliswaar in dat verhuur toegestaan kan zijn, maar dan alleen als het gehele appartement aan één huurder wordt verhuurd. Kamerverhuur is dus niet toegestaan, ook niet als het al zo lang duurt en er nooit iets van is gezegd (zoals hier het geval is) en er op zichzelf nog wel gediscussieerd kan worden over het belang van de VvE om juist nu deze bepaling te gaan handhaven.

Echter, het Hof is het (net als de kantonrechter) eens met de VvE en het wordt de eigenaar verboden om in de toekomst zijn appartement nog langer kamergewijs mag verhuren.

Het Hof bevestigt in deze uitspraak de lijn in de jurisprudentie dat bij de uitleg van notariële leverings- en vestigingsakten betreffende registergoederen een objectieve maatstaf geldt. Dit houdt in dat de gebezigde bewoordingen van zeer groot belang zijn. Immers een ieder (en dus ook partijen die bij de totstandkoming van de akte geen partij zijn geweest) moet uit de openbare registers de geldende rechten en plichten kunnen afleiden.

Als er in de akte staat dat dit betreffende appartement slechts in zijn geheel in gebruik gegegeven mag worden dan moet dat letterlijk genomen worden en is verhuur in delen dus verboden.

Het is zaak voor verhuurders van appartementsrechten zich goed op de hoogte te stellen van wat er wel en niet is toegestaan om problemen in de toekomst te voorkomen. Immers, hoe gaat deze verhuurder aan het handhavingsbesluit voldoen als zijn huurders niet willen instemmen met beëindigen van hun huurovereenkomst?

 

 

Terug naar overzicht