Voorkom Bestuurlijke Boetes!

Als verhuurder in Rotterdam is het niet ondenkbaar dat u ooit geconfronteerd wordt met een huurder die een hennepkwekerij exploiteert in het gehuurde. Vaak komt de hennepkwekerij aan het licht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, oplettende buren die melding maken van onregelmatigheden rondom het gehuurde of in een erger geval door brand.

De landelijke tendens en de rechtspraak die daarover is ontwikkeld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat van de eigenaar van een pand die dat verhuurt, mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het verhuurde pand wordt gemaakt. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van het door hem verhuurde pand dient de eigenaar aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand aldus werd gebruikt. Veel pandeigenaren worden derhalve aan de hand van deze criteria aangemerkt als overtreder en krijgen bestuurlijke boetes opgelegd. 

Wat veel pandeigenaren niet weten is dat de gemeente Rotterdam "richtlijnen voor goed verhuurderschap" heeft opgesteld die aangeven wanneer een verhuurder niet, althans niet snel, als overtreder wordt aangemerkt. Deze richtlijnen zijn te vinden op de site van de gemeente Rotterdam

Als u zich aan deze richtlijnen houdt, dan is de kans het kleinst dat u als pandeigenaar wordt aangemerkt als overtreder.

Terug naar overzicht