Wet aanpak woonoverlast in werking getreden

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.

Deze wet geeft de Burgemeester nieuwe mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast.

Hier een link naar de tekst van de wet.

Heel kort samengevat komt het op het volgende neer:

De gemeente moet eerst een verordening maken waarin wordt vastgelegd dat de Burgemeester de in de Wet genoemde extra bevoegdheden verkrijgt.

Als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder (terugkerende overlast) die niet op een andere geschikte wijze (bijvoorbeeld buurtbemiddeling of mediation) kan worden opgelost mag de Burgemeester als laatste redmiddel een aantal bevoegdheden uitoefen.

De Burgemeester kan een gedragsaanwijzing geven (in de vorm van een last onder dwangsom). U kunt denken aan: Een gebod om een hond binnen te houden of een muilkorf aan te doen, een verbod om muziek te draaien, een maximaal aantal bezoekers per dag ontvangen. Ook kan er daadwerkelijke bestuursdwang worden uitgeoefend, zoals het verwijderen van bezoekers uit de woning, verwijderen van geluidsapparatuur, het aanbrengen van geluidisolatie enzovoorts.

Zelfs is een tijdelijk huisverbod mogelijk.

De wet biedt ook de mogelijkheid om Airbnb achtige” verhuur te verbieden als toeristen zich niet gedragen.

Hoewel de Burgemeester deze bevoegdheden kan inzetten tegen bewoners van zowel huur- als koopwoningen kan de Wet een welkome aanvulling zijn in de huurpraktijk, waarin verhuurders die willen optreden tegen overlastgevers vaak aanlopen tegen een lastige bewijslast en een zware rechterlijke toets.

Terug naar overzicht