Wetsvoorstel doorstroming Huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

Recent is het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 in de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De bedoeling van het kabinet is dat de wijzigingen vanaf 1 juli 2016 in werking treden. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen voor onze relaties op een rij. 

Ten eerste wordt de mogelijkheid om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen in de wet geregeld. De Raad van State heeft op 3 februari 2016 geoordeeld dat voor het verstrekken van dergelijke gegevens geen wettelijke basis is. De wetgever heeft dit direct willen repareren en heeft daarom een wetswijziging voorgesteld. 

Ten tweede biedt de wet nu de mogelijkheid om bij geliberaliseerde huur de redelijkheid van de huurprijs binnen zes maanden te toetsen. De termijn om de redelijkheid van de huurprijs te toetsen wordt verlengd naar achttien maanden. 

Tot slot wordt in het wetsvoorstel gesproken over uitbreiding van de mogelijkheid van opzeggen van huurovereenkomsten en de mogelijkheid om te verhuren voor bepaalde tijd. Zo wordt een voorstel gedaan voor uitbreiding van de mogelijkheid voor opzegging op grond van dringend eigen gebruik, uitbreiding van de mogelijkheid voor verhuur op grond van de Leegstandswet en aanpassing en verruiming van de diplomatenclausule.

Voorts wordt een aanvullende mogelijkheid van verhuur voor bepaalde tijd van zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte geïntroduceerd. Voor zelfstandige woonruimte maximaal twee jaar en voor onzelfstandige woonruimte maximaal vijf jaar. Hierbij is besproken om de huur van rechtswege te laten eindigen, maar dat verhuurder wel melding dient te maken aan huurder dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt na verloop van de termijn van twee respectievelijk vijf jaar. Bij geen melding zou de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden voortgezet.

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 moet nog door de Eerste Kamer, gelet op de verhoudingen in de Eerste Kamer behoren nadere wijzigingen nog tot de mogelijkheden. 

Terug naar overzicht