Actueel

Neem even de tijd om geld te besparen

Kort geleden hadden wij een zaak aan de hand waarbij een huurder van kantoorruimte slechts een paar dagen te laat zijn huurovereenkomst had opgezegd. De verhuurder stelde zich op het standpunt dat de huurder nog vijf jaar de huur moest doorbetalen. Gelukkig hebben wij een voor alle partijen redelijke regeling kunnen treffen, maar let op. Dit had een hele dure vergissing kunnen zijn. Het uitgangspunt van de rechter is namelijk: "te laat is te laat, jammer dan". En er bestaan nog maar...

Huurder, u mag uw kat niet in de magnetron drogen!

Waar moet een verhuurder tegenwoordig allemaal voor waarschuwen? In oktober en december 2014 schreef ik al over de negatieve gevolgen die verhuur via Airbnb met zich kan brengen (zie mijn artikelen in  Cobouw  en het  FD ). Woningcorporaties en andere verhuurders zijn inmiddels gaan optreden tegen de commerciële exploitatie van (sociale) huurwoningen, die daarvoor natuurlijk niet zijn bedoeld. En met succes!  Zo niet in de zaak die Woonstad Rotterdam begon tegen...

De rechter sluit definitief alle deuren om bemiddelingskosten aan een huurder in rekening te brengen!

Al enige tijd is er discussie over het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder bij het sluiten van een huurovereenkomst. Zo ook in de zaak die voorlag aan de Hoge Raad. Het ging in dit geval om de vraag of de makelaar bemiddelingskosten aan huurder in rekening mag brengen als verhuurder enkel de woning op de site van makelaar plaatst en verhuurder hiervoor geen vergoeding is verschuldigd. Een in de praktijk veel voorkomende ontwijkingsconstructie om ondanks eerdere...

Controleer of u nog bezwaar kunt maken tegen bouwleges in de Gemeente Rotterdam!

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 15 september 2015 bepaald dat er in Rotterdam sprake is van een onredelijke heffing van bouwleges. De gemeente heeft in de procedure onvoldoende kunnen motiveren waarom zij deze regeling hanteert en blijft hanteren. De eisende partij krijgt van de rechtbank gelijk, de tarieventabel van de gemeente wordt ten opzichte van deze partij onverbindend verklaard en de aanslag moet worden herroepen.  De gemeente kan nog in hoger beroep tegen...

Niet nakomen toezegging B & W betreffende ontwerpbestemmingsplan levert onrechtmatige overheidsdaad op

Een burger wil een voormalige dienstwoning bij een gemaal restaureren en opnieuw als woning in gebruik nemen. Hij verzoekt de gemeente Zoeterwoude om medewerking. B&W zeggen in beginsel die medewerking toe, maar vergeet vervolgens de woning op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Wel zegt het college van B&W toe om een vrijstellingsprocedure te entameren zodat het gebruik als woning alsnog mogelijk wordt. Echter, Gedeputeerde Staten weigeren een verklaring van geen bezwaar af te...

Nieuwe kabinetsplannen huurprijsverhoging

Minister Blok heeft nieuwe plannen openbaar gemaakt voor de huurverhoging van niet-geliberaliseerde huurwoningen (sociale huurwoningen). De kwaliteit van de woningen zou een grotere rol gaan spelen bij de hoogte van de huurverhoging. Het inkomen van huurders, dat de afgelopen drie jaar mede bepaalde hoeveel de huur steeg, gaat een minder grote rol spelen. In de praktijk betekent dit dat goedkope woningen relatief meer in huurprijs zullen stijgen dan dure huurwoningen. Blok wil de huur...

Dagvaarden van personen zonder bekende woon- of verblijfplaats goedkoper

Als u een persoon zonder bekende woon- of verblijfplaats moest dagvaarden, dan was dat een kostbare aangelegenheid omdat er een dure advertentie in een landelijk of regionaal dagblad geplaatst moest worden.  Vanaf 1 juli 2015 vindt de publicatie van het exploot niet meer in een papieren dagblad plaats, maar digitaal door middel van een advertentie in de Staatscourant. De kosten van de digitale publicatie in de Staatscourant bedragen € 5,15 (exclusief btw) per advertentie. Dat...

Verhuurders veroordeeld voor misdaden van hun huurders

Op 1 maart 2015 is de vernieuwde Opiumwet in werking getreden. Handelingen ter  voorbereiding of bevordering van illegale hennepteelt worden vanaf die datum als een zelfstandig strafbaar feit aangemerkt Niet alleen vallen daardoor zogenaamde Growshops nu onder de Opiumwet, ook voor verhuurders heeft deze wetswijziging grote gevolgen. Als er een hennepkwekerij in een verhuurde woning of bedrijfspand wordt aangetroffen loopt de verhuurder het risico op vervolging als hij niet kan aantonen...

Verhuurders staan aan het verkeerde loket!

De poging van een aantal huurders om in kort geding de omstreden verhuurdersheffing buiten werking te stellen is vooralsnog mislukt. De verhuurders waren van mening dat de verhuurderheffing in strijd is met een artikel uit het Eerste Protocol van het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens), dat ziet op bescherming van het eigendomsrecht. Volgens de eisers leidt de verhuurdersheffing in combinatie met bepaalde maatregelen die woningcorporaties ten dienste staan tot een vorm van...

BTW verlaging bij verbouwingswerkzaamheden eindigt 1 juli 2015

De tijdelijke crisismaatregel waarbij voor verbouwingen van een bestaande woning een btw-tarief van 6% gold zal per 1 juli 2015 worden beëindigd. Officieel geldt het 6%-tarief alleen voor verbouwingswerkzaamheden die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Het lage tarief alleen maar mag worden gerekend, als de verbouwing voor 1 juli 2015 wordt afgerond . Let dus goed op! Worden er bijvoorbeeld nu al deelfacturen uitgereikt met een btw-tarief van 6%, maar...