Actueel

Uw huurder misdraagt zich en uw pand wordt gesloten!

Verhuurders zijn er inmiddels al aan gewend. Als de huurder een hennepkwekerij blijkt te hebben in het verhuurde pand dan worden de kosten van het opruimen daarvan door gemeente, als het even kan, voor rekening van de verhuurder gebracht. Sinds kort zien wij in de praktijk een toename van gevallen waarin de gemeente  daarnaast ook nog over gaat tot sluiting van het pand voor enkele maanden tot een jaar. In die periode mag de verhuurder het pand niet betreden, maar belangrijker, ook...

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over het begrip renovatie!

Als er werkzaamheden in of aan het gehuurde verricht moeten worden is het belangrijk te bepalen of deze werkzaamheden gezien kunnen worden als "renovatiewerkzaamheden" of als "dringende werkzaamheden". Als de huurder namelijk gedwongen zou moeten verhuizen om een renovatie mogelijk te maken dan heeft hij recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding (van bijna € 6.000,-). Vaak maken partijen op dit punt van de wet afwijkende afspraken waarbij huurder afstand doet van de...

Nieuwe regels voor Huurbemiddelaars met ingang van 1 juli 2016

In oktober 2015 had de Hoge Raad al definitief een streep gezet door het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder van zelfstandige woonruimte. Volgens de Hoge Raad volgde dit uit de wet, maar die wet zag niet op onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur).  Sinds 1 juli 2016 is de wet gewijzigd (de artikelen 7:417 BW en 7:427 BW) en gelden deze regels ook voor de verhuur van kamers. De wet bepaalt nu duidelijk dat aan de huurder helemaal geen kosten in rekening gebracht...

Roepel Advocaten gaat verhuizen

Vanwege groei van onze praktijk waren wij op zoek naar meer ruimte. Wij hebben het geluk gehad dat er in ons 'oude' kantoorgebouw de perfecte ruimte vrij  kwam en waren meteen verkocht. Alle ruimte om verder te groeien, supersnel internet, goed bereikbaar, naast het metrostation, op een steenworp afstand van Rotterdam Airport en vrij parkeren. Vanaf 15 mei 2015 zijn wij daarom 'terug van weggeweest' aan de Spoorhaven 60 in Berkel en Rodenrijs. Al onze overige gegevens blijven...

"Hellend dak of Hellend vlak" Hoe nauw kan het luisteren?

Op een plat dak kunnen volgens het Besluit Omgevingsrecht (Bor) vergunningvrij zonnepanelen worden geplaatst. Dat is fijn voor de consument en voor het milieu. Een win win situatie. Echter uit een uitspraak van de rechtbank Midden Nederland van 9 februari 2016 blijkt dat de juridische werkelijkheid soms onverwacht anders is. In deze zaak waren 22 zonnepanelen op een plat dak geplaatst. De buurman had hier (waarom is onduidelijk) bezwaar tegen en verzoekt de gemeente om handhavend op te...

Verhuurders van appartementsrechten opgelet!

Het was al langer bekend dat de splitsingsakte een belangrijk stuk is voor verhuurders van appartementsrechten. In de splitsingsakte kan immers een verhuurverbod zijn opgenomen en het is vaste rechtspraak dat een dergelijk verbod door een VvE gehandhaafd kan worden. Echter, ook als verhuur wel is toegestaan moeten verhuurders goed letten op wat er dan precies is toegestaan. Dit blijkt uit een uitpraak van het Hof den Haag van 19 januari 2016. In de splitsingsakte in deze betreffende...

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 bekendgemaakt

Minister Blok heeft op 16 februari 2016 de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 uitgebracht. Voor alle inkomensgroepen geldt per 1 juli 2016 een basishuurverhoging van 2,1 procent, Huishoudens die meer verdienen dan 34.678 euro (in 2014 de toewijzingsgrens voor sociale huur) kunnen meer huurverhoging krijgen.  De toegestane maximale percentages zijn: 2,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro 2,6 procent voor...

Wetsvoorstel doorstroming Huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

Recent is het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 in de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De bedoeling van het kabinet is dat de wijzigingen vanaf 1 juli 2016 in werking treden. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen voor onze relaties op een rij.  Ten eerste wordt de mogelijkheid om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen in de wet geregeld. De Raad van State heeft op 3 februari 2016 geoordeeld dat voor...

Streep door inkomensgerelateerde huurverhoging?

In gevallen waarin een verhuurder een (sociale huur-) woning verhuurt aan een huurder die volgens de wettelijke normen een ‘te hoog’ inkomen geniet, heeft de verhuurder sinds 2013 de mogelijkheid om de huur met een hoger percentage te verhogen dan het geval is bij andere huurders.  Dit om te stimuleren dat de ‘scheefwonende’ huurder vertrekt uit de woning zodat deze  beschikbaar komt voor de doelgroep. Om die regeling ook maar enige kans van slagen te...

Duidelijkheid in de VVE

Veel eigenaren van een appartement zijn in verwarring over wie moet opdraaien voor onderhoud en herstel van appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Dat komt omdat de rechten en plichten genoemd worden in verschillende documenten. De splitsingsakte, het (model-)reglement en een huishoudelijk reglement. De Splitsingsakte De VVE heeft altijd een splitsingsakte, in de splitsingsakte staat uit welke onroerende zaken het appartementsrecht is ontstaan, welke onderdelen van de onroerende zaak...