Actueel

Langdurige bewoning van recreatiewoningen door buitenlandse werknemers

Uitzendbureaus en werkgevers huren regelmatig recreatiewoningen voor buitenlandse werknemers. Voor het gebruik van de recreatiewoning houdt de werkgever een bedrag in op het loon van de werknemer. Op grond van een bestemmingsplan kan een dergelijk gebruik van recreatiewoning verboden zijn. De gemeente zal het liefst tegen de werkgever optreden, in plaats van tegen de feitelijke bewoners. De gebruiksovereenkomsten die werkgevers doorgaans afsluiten met hun werknemers inzake de bewoning worden...

Nieuwe soorten tijdelijke huurovereenkomsten

Het kabinet wil de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte verruimen. In dat kader heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst op 11 april 2014 een kamerbrief aan de Tweede Kamer verzonden, waarin is aangekondigd dat er een wetsvoorstel “tijdelijk huren” zal worden opgesteld. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2014 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel omvat tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar en starterscontracten van...